LIVE
LIVE

BLOG

Emanuel – Dumnezeu este cu noi

Profeția lui Isaia ne spune că nașterea lui Isus realizează și confirmă că Dumnezeu este cu noi. Cum ar trebui să înțelegem afirmația că Dumnezeu este cu [...]


500 de ani de la Reformă

În calitate de preot catolic, Martin Luther enunța primele idei ale Reformei Protestante în anul [...]


Botezul cu Duhul Sfânt

Botezul cu Duhul Sfânt reprezintă una dintre promisiunile făcute de către Domnul Isus Bisericii Sale. Botezul cu Duhul poate fi experimentat şi în secolul XXI, la fel ca în veacul [...]


Sfârșitul

Oare te uiți spre noi de sus, și în aceste clipe grele? / Sau mergi cu noi pe drum Isus prin ploaia care vrea să spele? / Să curățească tot trecutul, să se-mplinească ce e spus, / Să traversăm necunoscutul, putea-vom trece de [...]


Dărnicia creştină

Dărnicia este actul prin care cineva oferă, motivat de iubire şi ascultare de Dumnezeu, bani sau alte bunuri materiale, urmărind prin aceasta slăvirea lui Dumnezeu şi împlinirea nevoilor semenilor. Dărnicia creştină comportă două [...]


Confuzii în închinare

Dumnezeu caută închinători adevăraţi. Te poţi regăsi în primejdioasa situaţie de a te închina într-un mod greşit. Nu tot ceea ce se numeşte închinare e recunoscut de Dumnezeu ca fiind închinare. Există confuzii în închinare. În [...]


Vorbirea în alte limbi

În epistola 1 Corinteni, apostolul Pavel acordă o atenţie deosebită harismei vorbirii în alte limbi. 1 Corinteni 12-14 ridică o problemă dificilă legată de înţelegerea darului vorbirii în altă limbă. [...]


Arhivă


2017

decembrie  [1]octombrie  [1]iulie  [1]mai  [5]aprilie  [5]februarie  [6]ianuarie  [13]

Categorii


Familii  [3]Tineri  [7]Copii  [6]Misiune  [4]Credință  [7]Lumea de dincolo  [6]

Un concept      Programming  

Copyright © 2020 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.