LIVE
LIVE

COLEGIUL BIBLIC

Lect. Univ. Dr. ROMULUS GANEA ‒ Profesor de Vechiul Testament la Institutul Teologic Penticostal Bucureşti

Predă: STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT

Pastor Lect. Univ. Dr. EUGEN JUGARU ‒ Profesor de Teologie Sistematică şi Dogmatică la ITP Bucureşti

Predă: STUDIUL NOULUI TESTAMENT

Lect. Univ. IOAN BRIE ‒ Rector al Institutului Teologic Penticostal Bucureşti

Predă: TEOLOGIE SISTEMATICĂ, PNEUMATOLOGIE, EVANGHEOLOGIE, TEOLOGIE MORALĂ, TEOLOGIA RUGĂCIUNII

PETRU MOROŞAN ‒ Pastor; absolvent al ITP Bucureşti; master Teologia Biblică la Universitatea din Bucureşti

Predă: ISTORIA BISERICII UNIVERSALE, ISTORIA BISERICII PENTICOSTALE DIN ROMÂNIA

DANIEL MUREŞAN ‒ Pastor; director al Seminarului Biblic Penticostal Braşov

Predă: MISIUNE ŞI EVANGHELISM

IOSIF TIRLA ‒ Pastor; absolvent al ITP Bucureşti

Predă: OMILETICĂ, ECLESIOLOGIE

TOADER OMELCU ‒ Pastor; absolvent al ITP Bucureşti; master Teologia Biblică la Universitatea din Bucureşti

Predă: TEOLOGIE SISTEMATICĂ, TEOLOGIA ÎNCHINĂRII, DISCIPLINELE SPIRITUALE

NICOLAE OLTEAN ‒ Pastor; absolvent al ITP Bucureşti; master Teologia Biblică la Universitatea din Bucureşti

Predă: HERMENEUTICĂ

Un concept      Programming  

Copyright © 2020 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.