LIVE
LIVE

COLEGIUL BIBLIC

COLEGIUL BIBLIC PENTICOSTAL EMANUEL îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bisericii Penticostale Emanuel din Sibiu.

SCOPUL activităţii Colegiului Biblic Penticostal Emanuel este pregătirea persoanelor care doresc să devină misionari sau evangheliști, care doresc să contribuie la inființarea de noi biserici sau care doresc să desfășoare activități în cadrul bisericilor locale, în diferite compartimente ale acestora.

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT este cea cu frecvenţă redusă, adresându-se şi celor care, din cauza îndatoririlor de serviciu și familiale, nu ar putea frecventa cursuri la zi.

DURATA de desfăşurare a cursurilor este de doi ani.

EXAMENUL DE ADMITERE constă în două probe: interviu (probă eliminatorie) și o probă scrisă (cunoștințe biblice generale).

ANUL I ANUL II
• PRINCIPIILE ŞI PUTEREA RUGĂCIUNII • PNEUMATOLOGIE
• INTERPRETAREA TEXTULUI BIBLIC • COMUNICAREA MESAJULUI BIBLIC
• INTRODUCERE ÎN NOUL TESTAMENT • ANALIZA PILDELOR MÂNTUITORULUI
• INTRODUCERE ÎN VECHIUL TESTAMENT • TEOLOGIA ÎNCHINĂRII
• TEISM ŞI BIBLIOLOGIE • STUDIUL EPISTOLEI CĂTRE GALATENI
• ISTORIA BISERICII • SECTE ŞI EREZII
• ANGEOLOGIE ŞI ANTROPOLOGIE • ESCATOLOGIE
• HRISTOLOGIE ŞI SOTERIOLOGIE  
• MISIUNE ŞI EVANGHELISM  

DIPLOMA: la încheierea celor doi ani, studenţii declaraţi absolvenţi vor primi o diplomă de studii vizată de Biserica Penticostală Emanuel Sibiu şi de Comunitatea Regională Penticostală Braşov.

TAXE ȘCOLARIZARE: pentru acoperirea parțială a nevoilor financiare ale procesului de învățământ, se pot percepe o taxă de participare la examenul de admitere și o taxă anuală de studii. Valoarea acestora se va stabili de către Consiliul Didactic al Colegiului pentru fiecare an școlar.

Un concept      Programming  

Copyright © 2020 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.