LIVE
LIVE

BLOG

6. Raiul lui Dumnezeu

Ioan Brie | 15 ianuarie 2017

Obiectivul nostru este să punem în evidenţă învăţătura biblică despre locul de răsplătire şi mângâiere, în care merg după moarte, cei credincioși şi în care îşi vor petrece veşnicia.

1. Terminologia biblică pentru raiul lui Dumnezeu

Dintre multele expresii biblice folosite pentru descrierea locului de răsplătire, ne vom referi la câteva dintre cele mai importante:

Varietatea terminologiei folosită reflectă importanţa locului de odihnă, precum şi natura şi condiţiile din rai.

2. Raiul lui Dumnezeu este un loc real

Raiul lui Dumnezeu nu trebuie înţeles ca o stare în care se găsesc cei mântuiţi, ci ca un loc real în care se locuieşte. Raiul lui Dumnezeu este un loc şi nu o stare spirituală. Raiul este o cetate zidită special de Dumnezeu (Evrei 11:16). Apocalipsa 21-22 ne descrie cetatea, arătându-ne detalii care ne comunică faptul că raiul este un loc real, în care se va locui cu adevărat. Descrierea cetăţii şi a dimensiunilor ei este fascinantă. În Apocalipsa 21:15-16, ni se descoperă că această cetate este măsurată şi are dimensiuni egale pe lungimea, înălţimea şi lăţimea ei. Figura geometrică potrivită acestei descrieri este cubul. În v.17, avem un detaliu care indică spre interpretarea literală: „după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul”. Dacă interpretăm literal dimensiunile cetăţii, atunci avem o cetate în formă de cub cu latura de 12.000 de prăjini. În textul grecesc, unitatea de măsură menţionată este stadia, care reprezintă 185 m. La un calcul simplu, rezultă următoarele: 12.000 stadia x 185 m = 2.220 km. O sferă care ar încadra acest cub are raza de 3.141,3 km, în timp ce planeta pământ are raza ecuatorială de 6.378,14 km. Comparând dimensiunile planetei pământ şi cele ale cetăţii din revelaţia lui Ioan rezultă că cetatea descrisă în Apocalipsa 21-22 are dimensiunile a jumătate din planeta pământ. Această cetate este locul pe care îl pregăteşte Domnul Isus pentru ai Săi.

3. Raiul este locul răsplătirilor şi al încoronării eterne

Cerul este locul răsplătirilor divine (Apocalipsa 22:12). Acolo, cei mântuiţi vor fi răsplătiţi pentru ostenelile şi faptele lor. În Noul Testament, avem multe texte care ne învăţă că cerul este locul în care cei mântuiţi vor fi răsplătiţi de Domnul pentru credincioşia şi ostenelile făcute pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Cerul este locul încoronării eterne. Biblia vorbeşte despre mai multe cununi pe care le va da Domnul copiilor săi: cununa vieţii (Apocalipsa 2:10) – va fi dată celor credincioşi până la moarte; cununa slavei (1 Petru 5:2-4) – va fi înmânată celor care au slujit şi păstorit biserica Domnului; cununa neprihănirii (2 Timotei 4:8) ‒ va fi primită de cei care au iubit venirea Domnului; cununa neveştejită (1 Corinteni 9:25) ‒ va sta pe capul biruitorilor ispitelor.

4. Raiul este un loc inimaginabil pregătit de Domnul Isus

Isus a spus: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:2-4). Raiul este un loc pregătit în cer de Isus pentru Biserica Sa. Există învăţătura greşită că raiul va fi pe pământ, că cei mântuiţi nu vor fi luaţi la cer şi că răpirea despre care vorbeşte Pavel nu va fi răpirea Bisericii de pe pământ la cer, ci răpirea celor mântuiţi din moarte în nemurire, din putrezire, în neputrezire. Textele biblice contrazic această învăţătură şi afirmă că cei mântuiţi vor fi luaţi la Domnul în cer, că acolo, vor fi pentru totdeauna cu Domnul. Cele mai importante pasaje biblice care ne învăţă că raiul va fi în cer şi că cei mântuiţi vor fi cu Domnul în rai (adică în cer) pot fi găsite în: Matei 5:12; 20; 6:19-20; 7;21-23; 8:11; 19:21; Marcu 10:21; Ioan 14:1-4; 2 Corinteni 5:1-2; 8; 12; 12:1-5; Efeseni 1:20; Filipeni 1:21-23; 3:20; 1 Tesaloniceni 1:10; 4:16; 2 Tesaloniceni 2:1; 2 Timotei 4:18; Evrei 8:1; 11:5-6; 10:34; Apocalipsa 2:7; 3:21; 5,:3; 7:9-12 etc.

Cerul este un loc pregătit în dragoste, este un loc inimaginabil. Frumuseţea desăvârşită a raiului nu poate fi anticipată de imaginaţia omenească şi nici nu poate fi comparată cu nimic din ceea ce ne este accesibil pentru experienţa umană terestră. Vorbind despre profunzimea înţelepciunii lui Dumnezeu, descoperită bisericii, Pavel scrie Corintenilor: „dar, după cum este scris: «Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.»” (1 Corinteni 2:9)”. Acest pasaj poate fi aplicat şi la frumuseţea şi desăvârşirea raiului, care nu poate fi concepută de imaginaţia umană.

5. Cum va fi în Rai?

Deşi raiul va fi locul marilor surprize, totuşi, descrierile făcute în pasajele biblice, ne permit să dăm câteva răspunsuri la această întrebare.

6. Cine va merge în Rai?

La întrebarea: „Cine va merge în raiul lui Dumnezeu?”, Biblia ne învaţă că acolo vor ajunge cei care se întorc la Domnul cu pocăinţă (Matei 4:17; Marcu 1:15), cei care cred şi se botează în apă (Marcu 16:15-16). În rai, vor merge cei care sunt născuţi din nou prin Duhul Sfânt (Ioan 3:1-21) şi cei care se sfinţesc zi de zi, împlinind voia lui Dumnezeu şi păzind cuvintele lui Isus (Matei 5:20; 7:21-23; Evrei 12:14). În raiul lui Dumnezeu, vor intra cei care vor rămâne credincioşi Domnului până la moarte (Apocalipsa 2:7; 2:10; 3:5; 3:21). Prin urmare, afirmăm că raiul este un loc real, pe care Domnul Isus îl pregăteşte în cer pentru cei mântuiţi. Acolo, cei mântuiţi vor fi răsplătiţi şi vor trăi veşnic cu Domnul.

În încheiere, trebuie să ne amintim că în cele şase articole cu privire la viata de apoi, am arătat că drumul pe care merge fiecare om cuprinde următoarele etape: (1) naşterea; (2) viaţa de pe pământ, (3) moartea; (4) starea intermediară; (5) învierea viitoare; (6) judecata de apoi, (7) starea veşnică: raiul lui Dumnezeu pentru cei credincioşi şi iazul de foc pentru cei necredincioşi. Creştinii sunt chemaţi de Domnul Isus să trăiască în această lume, dar nu pentru veacul de acum, ci în perspectiva lumii viitoare. Trebuie să observăm că oamenii lui Dumnezeu au tânjit după locul pregătit de Dumnezeu pentru ei: Avraam aştepta cetatea viitoare, Moise avea ochii pironiţi la răsplătire, Ştefan avea ochii pironiţi la cer, Pavel dorea să fie acasă la Domnul, Petru aştepta cu răbdare venirea Domnului, iar apostolul Ioan se ruga ca venirea Domnului să aibă loc mai curând (Apocalipsa 22,20). Stimaţi cititori, vă chem ca împreună cu oamenii lui Dumnezeu din vechime, şi noi să trăim pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi să aşteptăm pregătiţi în credinţă, sfințenie şi fapte bune venirea Domnului şi viaţa veacului viitor.

Arhivă


2017

decembrie  [1]octombrie  [1]iulie  [1]mai  [5]aprilie  [5]februarie  [6]ianuarie  [13]

Categorii


Familii  [3]Tineri  [7]Copii  [6]Misiune  [4]Credință  [7]Lumea de dincolo  [6]

Alte articole

20
01.17

Chiar dacă sunt prea mic...

O poezie de Maria Luca. [...]

27
04.17

Tabăra de rugăciune - aprilie 2017

Un grup de oameni cu ochii închiși și capetele aplecate ar putea părea ceva ciudat unui necreștin, dar pentru [...]

01
10.17

500 de ani de la Reformă

În calitate de preot catolic, Martin Luther enunța primele idei ale Reformei Protestante în anul [...]

Un concept      Programming  

Copyright © 2020 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.