LIVE
LIVE

BLOG

5. Focul Iadului

Ioan Brie | 16 ianuarie 2017

Înainte de a intra în subiectul articolului, trebuie să facem două observaţii. În primul rând, subliniem că singurul care vorbeşte pe subiectul iadului în Noul Testament este Domnul Isus. Faptul că doar Isus vorbeşte pe această temă, iar ceilalţi autori biblici, când se referă la ea, Îl citează pe Domnul, trebuie să ne atragă atenţia asupra importanţei subiectului. În la doilea rând, observăm că în timp ce în istoria predicării creştine de până la începutul secolului al XX-lea, predicarea despre iad a ocupat un loc important, pe parcursul secolului al XX-lea, asistăm la un dezinteres crescând faţă predicarea despre infern, ajungându-se aproape la părăsirea totală a acestui subiect.

1. Terminologia biblică pentru Iad

Scriptura foloseşte o terminologie variată şi complexă pentru a descrie locul de osândă. Vom sublinia câteva dintre cele mai importante referinţe:

Fiecare dintre aceste expresii ne comunică aspecte diferite despre natura şi condiţiile din locul de chin. Dincolo de terminologia de mai sus, mai există două expresii populare folosite pentru locul de osândă: iad şi infern. Cele două cuvinte nu sunt folosite în traducerea Cornilescu. Grecescul gheenă ar putea fi tradus prin cuvântul iad sau infern.

2. Localizarea Iadului

În trecut, s-a crezut că Iadul este în interiorul pământului. Această opinie domină istoria predicării creştine. Cu siguranţă, la baza acestei înţelegeri, se găseşte imaginea Adâncului la care se face referire în Apocalipsa 20:3. În evul mediu, se credea că una dintre porţile de acces în infern este craterul vulcanului Vezuviu. Trebuie să afirmăm că Biblia nu ne spune unde este Iadul. Scriptura se mărgineşte la a declara existenţa acestui loc şi la a descrie condiţia nefericită a celor care vor ajunge acolo, fără însă a răspunde la întrebarea unde este iadul. În mod sigur, infernul nu este în interiorul pământului, pentru că în timp ce pământul va trece, iadul este veşnic.

3. Focul va fi natura predominantă a Iadului

Biblia nu doar că ne prezintă existenţa iadului, dar ne descrie şi ceea ce se întâmplă acolo.

a. Natura predominantă a Iadului va fi focul.
Referinţele biblice care ne învaţă că în iad va fi foc sunt foarte numeroase şi explicite. Menţionăm câteva dintre aceste texte: Matei 5:22 – focul Gheenei; Matei 25:41 – focul cel veşnic; Marcu 9:43 – focul care nu se stinge; Luca 16:23 – văpaia aceasta; Apocalipsa 19:20 – iazul de foc şi de pucioasă; Apocalipsa 21:8 – iazul care arde cu foc; Matei 18:8 – focul cel veşnic.

b. Focul va fi de natura fizică.
Unii susţin că focul Iadului va fi focul remuşcărilor de conştiinţă şi nicidecum un foc real. Deşi suferinţele din iad vor fi şi suferinţe sufleteşti, focul iadului nu trebuie înţeles ca o metaforă pe care să o interpretăm simbolic, cu referinţă la focul arzător al regretelor profunde, ci o expresie care ne comunică o realitate concretă, palpabilă, fizică. Iadul nu este o condiţie spirituală, ci este un loc real, în care natura predominantă va fi focul. Argumentele biblice pe care se sprijină afirmaţia că focul iadului va fi un foc fizic, real, care nimiceşte la propriu, sunt cel puţin trei:

4. Suferinţele Iadului vor fi atât suferinţe sufleteşti, cât şi suferinţe trupeşti

Există părerea că suferinţele Iadului nu vor fi suferinţe trupeşti, ci doar sufleteşti. Această înţelegere este contrazisă de Biblie, care ne învaţă că în Iad, vor fi pedepse care vor avea legătură atât cu sufletul, cât şi cu trupul celor pierduţi. Există cel puţin trei texte în Noul Testament, care afirmă că în Iad, trupul va fi cel care va experimenta chinuri:

Pe baza textelor de mai sus, afirmăm cu certitudine că cei osândiţi vor fi pedepsiţi cu pedepse care vor avea acţiona atât asupra trupului, cât şi asupra sufletului.

5. Iadul va fi locul suferinţei în formă maximă

Imaginaţia omenească nu poate concepe suferinţa Iadului. Imaginaţi-vă tot ceea ce puteţi şi nu veţi atinge niciodată la nivelul imaginaţiei umane, chinul şi osânda celor pierduţi. În timp ce în rai, cei mântuiţi vor fi binecuvântaţi şi fericiţi la superlativ, la polul opus se va găsi iadul, în care suferinţa va fi tot la superlativ. Imaginaţia consemnată în scrierile creştine apocrife din primele secole şi în predicile antice şi medievale, este mai mult decât sugestivă. Nu ne vom referi la descrierile pline de culoare şi fantezie, de cruzime şi înfricoşare folosite în aceste relatări. Ne vom limita la cita câteva din descrierile Noul Testament pe această temă.

„Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: «Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.»” (Matei 22:13);

„Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:10);

„şi a strigat: «Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.»” (Luca 16:24);

„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: «Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!»” (Apocalipsa 14:9-11).

6. Chinul Iadului va fi etern

Există câteva curente de gândire, care contestă eternitatea Iadului. Unii susţin teoria mântuirii universale, în baza căreia toţi oamenii vor fi mântuiţi, chiar şi diavolul şi demonii lui. Potrivit acestei teorii, un Dumnezeu iubitor şi bun nu va putea să pedepsească etern făpturi pe care le iubeşte şi pe care le-a creat. Această învăţătură ignoră sute de texte biblice în care este afirmată judecata lui Dumnezeu şi pierzarea de care vor avea parte cei necredincioşi. Alţii au îmbrăţişat teoria anihilării sau a nemuririi condiţionate, care susţine că vor trăi etern doar cei mântuiţi. Cei nemântuiţi vor fi nimiciţi, în sensul că existenţa lor va înceta. După această teorie, sufletele celor nemântuiţi sunt anihilate la moarte şi nu vor avea parte de înviere. Biblia respinge aceste învăţături şi arată că omul este o fiinţă cu suflet nemuritor şi că aceia care vor fi aruncaţi în iad vor locui acolo veşnic. Textele biblice subliniază caracterul etern al infernului:

Pe baza acestor texte biblice, afirmăm cu certitudine că iadul va fi o stare veşnică.

7. Cum va fi în Iad?

Pe baza textelor biblice, putem face mai multe afirmaţii cu privire la condiţia celor care vor ajunge in iad şi cu privire la ceea ce se va întâmpla în acest grozav loc.

8. Cine va merge în Iad?

La această întrebare, Biblia ne răspunde că în iad se vor merge:

În încheiere, afirm cu tărie existenţa unui loc grozav, loc de pedeapsă pentru cei nemântuiţi şi pentru Diavolul şi îngerii lui. Biblia ne învaţă cu privire la existenţa acestui loc. Nu pot încheia fără să exprim cu îngrijorare că există posibilitatea şi primejdia ca şi unii dintre cei care citesc aceste rânduri să nu îşi mântuiască sufletul şi să fie aruncaţi în focul gheenei. Tuturor ne rămâne să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăinţă de păcate şi cu credinţă în Domnul Isus. Celor care nu s-au botezat, le rămâne să împlinească această poruncă divină şi tuturor să ne ferim de păcat şi să vieţuim în sfinţire şi în fapte bune.

Arhivă


2017

decembrie  [1]octombrie  [1]iulie  [1]mai  [5]aprilie  [5]februarie  [6]ianuarie  [13]

Categorii


Familii  [3]Tineri  [7]Copii  [6]Misiune  [4]Credință  [7]Lumea de dincolo  [6]

Alte articole

16
12.17

Emanuel – Dumnezeu este cu noi

Profeția lui Isaia ne spune că nașterea lui Isus realizează și confirmă că Dumnezeu este cu noi. Cum ar trebui [...]

09
05.17

O poartă spre inimile Mongoliei

Ne-am dorit ca în Mongolia să existe un loc în care oamenii, creștini și necreștini să poată veni împreună, [...]

28
01.17

Vorbirea în alte limbi

În epistola 1 Corinteni, apostolul Pavel acordă o atenţie deosebită harismei vorbirii în alte limbi. 1 Corinteni [...]

Un concept      Programming  

Copyright © 2020 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.