LIVE
LIVE

DETALII EVENIMENT

Sărbătoarea Învierii Domnului Isus

16
aprilie

09.00 ― 12.00
18.00 ― 20.00


@Biserica Emanuel Sibiu


Vă invităm să ne bucurăm și sărbătorim împreună Invierea lui Isus Hristos:

„La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul;” (Matei 28:1-6)

@Biserica Emanuel Sibiu
27
aprilie

Conferința pentru familii

27―29 apr
Biserica Emanuel Sibiu

Detalii

Un concept      Programming  

Copyright © 2017 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.